PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Nákup závlahového bubna s rotačným podvozkom pre OZ Semenoles Liptovský Hrádok.


Nákup závlahového bubna s rotačným podvozkom pre OZ Semenoles Liptovský Hrádok.

6.11.2013 verejný obstarávateľ po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa tohoto oznámenia uzavrie zmluvu  o zadaní zákazky na nákup "Závlahového bubna FORRAS 75/350 R s rotačným podvozkom" v hodnote 8 200,00 € bez DPH s firmou  "B + B Team s.r.o., Nánanská cesta 107, 943 01 Štúrovo, IČO 36567728".

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené