PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zákazka na odstránenie závad ÚK v prevádzkovej budove MES Radvaň n/L


Zákazka na odstránenie závad ÚK v prevádzkovej budove MES Radvaň n/L

Verejný obstarávateľ z dôvodu mimoriadnej udalosti dnes zverejňuje toto oznámenie na zákazka na odstránenie závad ÚK v prevádzkovej budove MES radvaň n/L v predpokladanej hodnote 1670,00 € bez DP

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené