PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zákazka na dodanie 3 ks atypických lustrov


Zákazka na dodanie 3 ks atypických lustrov

 

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota

ako verejný obstarávateľ, po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia

zadá zákazku na dodanie 3 ks atypických lustrov z jelenieho parožia pre poľovnícke ubytovacie zariadenie

Tepličné v predpokladanej hodnote 1450,- €.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené