PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno


Pestovateľská činnosť na OZ Prievidza LS Nitrianske Pravno

 

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

P.č.

Poradie

Úspešný uchádzač

cenová ponuka za zákazku

Hodnotenie kritérií

1.

2.

FORESTRA, s. r. o.

 

71,25

2.

1.

LESPROGRES, s.r.o.

 

100,00

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené