PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Podlimitné zákazky > Protipožiarna LC Pätiná - Burda, rekonštrukcia


Protipožiarna LC Pätiná - Burda, rekonštrukcia

Výzva na predkladanie ponúk

Patina -Burda Prehl. situacia

Pätina Burda_Vzorový rez

Pozdlžny profil Burda

Priečne rezy Burda

pripeust DN 600mm

Situácia 1

Situácia 2

Technická správa LC Burda 2

Technická správa LC Burda

Titulné listy

Titulny list TS

Výkaz výmer  Protipožiarna LC Pätina-Burda, rekonštrukcia

Výpis podrobných a hlavních bodov

Vzorový rez 1-50

Príloha č. 2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy)

Príloha č. 2 Všeobecné obchodné podmienky

Príloha č. 3 Ohlásenie stavbných úprav

Príloha č. 4 Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady PPLC Pätina - Burda

Vybavenie žiadosti o nápravu a vysvetlenie SP

Oznámenie o otváraní ponúk - kritériá

Oznámenie o otváraní ponúk - ostatné

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Správa o zákazke

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené