PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Odstránenie závad odpadového kanalizačného potrubia v Lesovni Pakostov


Odstránenie závad odpadového kanalizačného potrubia v Lesovni Pakostov

  

 

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Vranov

 

20.11.2013 – Verejný obstarávateľ z dôvodu mimoriadnej udalosti dnes zverejňuje toto oznámenia

na zákazku na odstránenie závad odpadového kanalizačného potrubia v Lesovni Pakostov v pred - pokladanej hodnote

pokladanej hodnote 1 650,00 € , uchádzačovi: Ečegi Milan – PROFI KRTKOVANIE ,

 

Davidovská 301, 094 13 Sačurov.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené