PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zverejnenie oznámenia o zadaní zákazky na „opravu (výmenu) keram. obkladov a výspravky omietok vrátane vymaľovania – interventka LS Svinica“


Zverejnenie oznámenia o zadaní zákazky na „opravu (výmenu) keram. obkladov a výspravky omietok vrátane vymaľovania – interventka LS Svinica“

22.11.2013 – Verejný obstarávateľ v deň zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na „opravu (výmenu) keram. obkladov a výspravky omietok vrátane vymaľovania – interventka LS Svinica“ v predpokladanej hodnote 1860,32 € bez DPH uchádzačovi Dušan Beluš - BELASTAV.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené