PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 – 2016


Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žilina, LS Žilina na roky 2014 – 2016

Predbežné oznámenie

Oznámenie o vyhlásení VO

Informácia o otváraní časti ponúk „Kritériá“
Súťažné podklady
Správa o zákazke
Informácia o výsledku
Ponuky uchádzačov

INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM.c ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM.d ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ


INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 136 ODS. 9 PÍSM.e ZÁKONA O
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Zmluvy

 

Dokument, ktorý potvrdzuje, že došlo k poskytnutiu služby - 01/2014

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené