PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Nástenné kalendáre, stolové kalendáre a diáre s logom LESOV Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica na rok 2014


Nástenné kalendáre, stolové kalendáre a diáre s logom LESOV Slovenskej republiky, š. p. Banská Bystrica na rok 2014

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dodávku „Nástenných kalendárov, stolových kalendárov a diárov s logom LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica na rok 2014“ pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystrica na reprezentačné účely ale aj pre potreby technicko-hospodárskych zamestnancov LESOV Slovenskej republiky, š.p. Banská Bystri v hodnote 34.078,96 € bez DPH.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené