PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zhotovenie približovacej linky v poraste 2153 b, v k.ú. Kunerad pásovým rýpadlom


Zhotovenie približovacej linky v poraste 2153 b, v k.ú. Kunerad pásovým rýpadlom

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku zhotovenie približovacej linky v poraste 2153 b, v k.ú. Kunerad pásovým rýpadlom, so zabezpečením ochrany štátnej cesty, vytiahnutie kmeňov stromov, v hodnote 2900,- EUR firme K-Trans, s.r.o., Hlavná 360, Bytča.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené