PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > LESY SR budú od januára požadovať od všetkých odberateľov platbu vopred alebo bankovú garanciu


LESY SR budú od januára požadovať od všetkých odberateľov platbu vopred alebo bankovú garanciu

Banská Bystrica, 25. novembra 2013

Podnik LESY Slovenskej republiky bude vyžadovať od nasledujúceho roka zabezpečenie platieb za dodaný tovar od všetkých odberateľov bez výnimky. Doteraz sa banková garancia, platba vopred alebo stála záloha pri niektorých veľkých a tradičných odberateľoch nevyžadovala. Zmluvy sa budú uzatvárať na štvrťročné, pri centrálnych zákazníkoch na maximálne ročné obdobie. Zmluvy na dlhšie časové obdobie bude podnik uzatvárať iba s firmami, ktoré majú od vlády schválený investičný stimul. Vyplýva to zo Zásad a priorít obchodnej politiky LESY SR, štátny podnik zverejnených na internetovej stránke spoločnosti. 

„Vieme, že banková garancia môže mierne zvýšiť náklady spracovateľov na obstaranie dreva, no ide najmä o najväčších slovenských spracovateľov, a tí by nemali mať problém garantovať svoje záväzky voči štátnemu podniku. Riadime sa tiež zásadou rovnosti. Prečo by mali byť veľkí spracovatelia zvýhodnení oproti menším spoločnostiam, ktoré v tomto režime už niekoľko rokov obchodujú?“ povedal generálny riaditeľ podniku LESY Slovenskej republiky Ing. Ctibor Határ. Krach, prípadne platobné problémy niektorých veľkých spoločností v uplynulom období ukázali, že ťažkosti sa nevyhýbajú ani najväčším spracovateľom dreva na Slovensku. Uvedené opatrenie sa dotkne aj odberateľov energetickej drevnej štiepky.

Podnik LESY Slovenskej republiky pôsobí so svojimi podnikateľskými aktivitami v trhovom prostredí a v zóne voľného obchodu EÚ. Napriek tomu nepočíta so zvyšovaním exportu dreva na cenovo výhodnejšie trhy okolitých krajín. V rámci predaja svojich komodít bude podnik prihliadať predovšetkým na dosiahnutie maximálnej ceny u finančne stabilných tuzemských obchodných partnerov. Iba u komodít, na ktoré nie sú na Slovensku vytvorené spracovateľské kapacity, a ktorých vývozom sa dá dosiahnuť výrazne vyššie finančné zhodnotenie, využije štátny podnik priestor voľného trhu EÚ.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené