PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Zimu pomôžu zveri na Poľane prežiť nové veľkokapacitné senníky a kŕmne zariadenia


Zimu pomôžu zveri na Poľane prežiť nové veľkokapacitné senníky a kŕmne zariadenia

Zver na Poľane bude mať už v tomto roku väčšiu šancu prežiť náročné zimné obdobie. Lesníci z odštepného závodu Kriváň podniku LESY Slovenskej republiky tu v uplynulých týždňoch postavili sedem nových veľkokapacitných kŕmnych zariadení na seno, päť krytov na dužinaté krmivo a 12 ďalších kŕmnych zariadení na senáž, jadrové krmivo a soľ. Veľká časť populácie jeleňov a ďalšej raticovej zveri kvôli nedostatku potravy v minulosti uhynula, alebo sa zoslabnutá stala ľahkou korisťou dravcov. Investícia je spolufinancovaná zo zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013

Výstavba kŕmnych zariadení však nie je jediným výsledkom projektu „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“. Na slovenskej strane už bolo vysadených aj 360 plodonosných drevín - 180 jabloní a 180 jarabín. Podarilo sa odstrániť 15.650 m starých oplôtkov, ktoré predstavovali nebezpečenstvo pre lesnú zver a obnoviť 36.700 metrov chodníkov pre zver. 

V ďalšom období lesníci zrekonštruujú na území CHKO Poľana viac ako tri desiatky studničiek aj pre zver, odstránia ďalšie oplôtky, obnovia ďalšie lesné chodníky pre zver a postavia ďalších 45 kŕmnych zariadení.
Podobné opatrenia realizujú aj ich kolegovia z Maďarska. V Národnom parku Dunaj-Ipeľ vybudovali sedem kŕmnych zariadení, 62 soľníkov, osadili 62 kŕmnych zariadení na jadrové krmivo a odstránili 14.344 m starých nebezpečných oplôtkov. Do skončenia projektu ešte vytvoria 4.140 m priechodov pre zver, 18.379 m chodníkov pre zver, vyhĺbia 15 mokradí a kalísk a odstránia zvyšné staré drôtené pletivá. 

Spolupráca slovenských a maďarských lesníkov a dobré vzťahy so Správou CHKO Poľana už vyústili do spoločnej rekonštrukcie náučného chodníka Poľana – Kyslinky – Poľana Na jeho trase sa návštevníci majú možnosť oboznámiť s prírodnými hodnotami Chránenej krajinnej oblasti Poľana. Dve desiatky nových informačných panelov obsahujú informácie venované samotnému projektu, geológii a geomorfológii, lesným drevinám, maloplošným chráneným územiam, využívaniu územia, vtáctvu, prírodným lesom, mokradiam, bezstavovcom, živočíchom, lesom, nelesným spoločenstvám, vodstvu, poľovníctvu a Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana. 

V týchto dňoch (20.-21.11.2013) sa stretli maďarskí a slovenskí lesníci na odbornom seminári v Hriňovej venovanom starostlivosti o zver v chránených územiach, kde prezentovali svoje chránené územia, predstavili manažment zveri svojej krajiny, prvé výsledky z projektu pre obnovu a udržateľnosť prirodzených biotopov lesnej zveri a konštatovali úspešnú realizáciu projektu. 

Projekt „Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje 737 363,50 EUR z čoho 614 313,77 EUR pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené