PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > Zabezpečenie a spravovanie odborných služieb softwarovej podpory aplikácií Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu


Zabezpečenie a spravovanie odborných služieb softwarovej podpory aplikácií Microsoft s programom výhod a nástroja na ich optimalizáciu

Predbežné oznámenie

Oznámenie o vyhlásení VO

Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 20.12.2013 v malej zasadačke LESY SR, š. p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica

Súťažné podklady

Oznámenie o otváraní ponúk - ostatné

Oznámenie o otváraní ponúk - kritériá

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené