PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Oprava toaliet AB LS Humenné


Oprava toaliet AB LS Humenné

 

28.11.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto
oznámenia zadá zákazku na opravu toaliet AB LS Humenné v predpokladanej hodnote

5 198,90,00 € bez DPH, uchádzačovi: Vladimír Benej B – Instal , Třebíčská 10 , 066 01 Humenné

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené