PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > Projekt obnovy lesa na OZ Čadca na roky 2014-2015


Projekt obnovy lesa na OZ Čadca na roky 2014-2015

Projekt obnovy lesa na OZ Čadca na roky 2014-2015

 

Oznámenie o vyhlásení VO vo vestníku EU

Oznámenie o vyhlásení Verejného obstarávania

Súťažné podklady s prílohami

Informácia o otváraní ponúk – časť ponuky označenej ako „Ostatné“

Informácia o otváraní ponúk – časť ponuky označenej ako „Kritériá“

 Výsledok vyhodnotenia ponúk 

Informacia o doručení výsledku vyhodnotenia ponúk

Správa o zákazke

Zmluvy o dodaní služieb : 

 CRZ 990_2014

CRZ 992_2014

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené