PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Podlimitné zákazky > Lesy Slovenskej republiky štátny podnik , Odštepný závod Rimavská Sobota


Lesy Slovenskej republiky štátny podnik , Odštepný závod Rimavská Sobota

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady : SP

                               Príloha 1

                               Príloha 2

                               Príloha 3

Oznámenie o otváraní častí ponúk - OSTATNÉ

Oznámenie o otváraní častí ponúk - KRITÉRIÁ

Zrušenie súťaže

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené