PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Rúry železobetónové priame – TZP 60/200


Rúry železobetónové priame – TZP 60/200

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku Rúry železobetónové priame – TZP 60/200
v predpokladanej hodnote 2373,30 € bez DPH uchádzačovi PREFA Sučany SK, a.s., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené