PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
Kontakty pre verejnosť
Aktuality
Tlačové správy
FAQ - Otázky a odpovede
Výročné správy
Časopis Lesník
Datasety

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY 
 
  Lesy > Mediálny servis > Tlačové správy > Znižovanie ťažieb v štátnych lesoch bude pokračovať aj v budúcom roku, pocíti to väčšina odberateľov


Znižovanie ťažieb v štátnych lesoch bude pokračovať aj v budúcom roku, pocíti to väčšina odberateľov

Banská Bystrica, 3. decembra 2013

Podnik LESY Slovenskej republiky zníži v budúcom roku ťažbu dreva o 100.000 m3 na 3,6 milióna kubíkov, pričom množstvo žiadaného ihličnatého dreva poklesne ešte výraznejšie. Pokles dodávok pocíti väčšina odberateľov a s niektorými podnik nové štvrťročné ani ročné zmluvy neuzatvorí. Aj naďalej zostane pre ostatné firmy možnosť vysúťažiť drevo v elektronických aukciách dreva alebo v dražbách cenných sortimentov.

Rozdelenie dreva odberateľom pre budúci rok na základe aktualizovanej ťažby dreva a teda disponibilných zdrojov je takmer pred ukončením. Predpokladáme, že znižovanie objemu postihne všetkých odberateľov a niektorí súčasní odberatelia, najmä tí, ktorí mali problémy s odberom drevnej hmoty zo zoznamu odberateľov vypadnú,“ informoval obchodný riaditeľ podniku Ing. Miroslav Lelák.

Pokles ťažby a dodávok dreva je daný možnosťami lesov a plnením platných desaťročných Programov starostlivosti o lesy. Lykožrútová kalamita v posledných rokoch zlikvidovala tisícky hektárov smrekových porastov a znížila tak možnosti rovnomernej ťažby tohto žiadaného dreva do budúcnosti. Dodávky dreva tiež obmedzujú nesúhlasné stanoviská orgánov ochrany prírody k budovaniu lesných ciest a zvážnic v hospodárskych lesoch s 3. stupňom ochrany. Slovenský spracovateľský priemysel tak v uplynulých rokoch prišiel o niekoľko sto tisíc kubíkov kvalitného dreva, ktoré je v súčasnosti už znehodnotené a vďaka postupujúcej lykožrútovej kalamite sa ďalšie desiatky tisíc metrov kubických dreva ročne naďalej znehodnocujú.

LESY Slovenskej republiky sú si vedomé napätia, ktoré ďalšie zníženie dodávok dreva vyvolá na trhu. Štátny podnik však obhospodaruje iba 46 % lesného fondu Slovenska a nemôže garantovať dodávky dreva pre všetkých záujemcov. Iba na porovnanie : za posledných päť rokov (2009 – 2014) sa celkové dodávky dreva znížili o takmer tretinu a z toho dodávky ihličnatého dreva poklesli o takmer neuveriteľných 56 percent. Nie je totiž možné dlhodobo rúbať v lesoch viac dreva ako v ňom dorastie,“ dodal Lelák.

Lesníci sa napriek snahám drevospracujúceho priemyslu musia riadiť starým ale stále platným odkazom Jozefa Dekréta Matejovie :
Zachovať lesy potomstvu, lebo oni sú predpokladom udržania života na Zemi“.

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené