PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > VO do 30.06.2013 > Odvoz dreva na OZ Topoľčianky na obdobie od 1.7.2012 do 31.12.2012


Odvoz dreva na OZ Topoľčianky na obdobie od 1.7.2012 do 31.12.2012

10.12.2013 „Odvoz dreva na OZ Topoľčianky na obdobie od 1.7.2012 do 31.12.2012
“Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Topoľčianky

Uzavretie dodatku na časť č.1: k zmluve č. 20/2012/05/OZ

Uzavretie dodatku na časť č.1: k zmluve č. 25/2012/05/OZ

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené