PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > DPC Kálnica sklad – oprava dažďovej kanalizácie


DPC Kálnica sklad – oprava dažďovej kanalizácie

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na poskytnutie prác: DPC Kálnica sklad - Dažďová kanalizácia - oprava poškodenej dažďovej kanalizácie, oprava zbortenej šachty dažďovej kanalizácie s napojeniami, vybratie pôvodných skruží, vyčistenie od sedimentov, zhotovenie základovej dosky z betónu, znovu osadenie a napojenie, v predpokladanej hodnote zákazky 2998,61 € bez DPH.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené