ÚVOD
KONTAKTY

DRAŽBY DREVA

PONUKA
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
CENNÍKY
AKCIE
POĽOVNÍCTVO

CHATY, UBYTOVANIE

 

WWW.LESY.SK
 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zákazka na výmenu kotla na LS Ubľa


Zákazka na výmenu kotla na LS Ubľa

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na výmenu kotla na LS Ubľa, v predpokladanej hodnote 1550,00 € bez DPH uchádzačovi.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené