PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Oprava WC a sociálnych priestorov - v AB LS Medzilaborce


Oprava WC a sociálnych priestorov - v AB LS Medzilaborce

 

11.12.2013 – Verejný obstarávateľ z dôvodu mimoriadnej udalosti dnes zverejňuje toto oznámenia

na zákazku na - opravu WC a sociálnych priestorov - v AB LS Medzilaborce v predpokladanej hodnote

2 997,00 € bez DPH , uchádzačovi: Ing. Ján Olexa , 094 35 Čaklov 11

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené