PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Terénne práce v JPRL 59 10, 60, 63, 68 10


Terénne práce v JPRL 59 10, 60, 63, 68 10

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku Terénne práce v JPRL 59 10, 60, 63, 68 10 v predpokladanej hodnote 6589,80 € bez DPH uchádzačovi LEROK, s.r.o., Kvašov 203, 020 62 Kvašov

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené