PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zákazka na nákup Cermixu pre zver pre PR Kľak,Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava


Zákazka na nákup Cermixu pre zver pre PR Kľak,Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na nákup Cermixu pre zver pre PR Kľak, Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava v predpokladanej hodnote 1 590,00 € bez DPH uchádzačovi MVDr.Emília Selecká, Školská 457/23, 96464 Dobrá Niva, ICO: 42004349

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené