PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Posyp zmiešaným materiálom, odstraňovanie snehu pluhovaním, sypač


Posyp zmiešaným materiálom, odstraňovanie snehu pluhovaním, sypač

 

13.12.2013 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na poskytnutie služby „Posyp zmiešaným materiálom, odstraňovanie snehu pluhovaním, sypač „ v hodnote 2938,- € + DPH spoločnosti Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. , Štúrova 147 , 949 65 Nitra, IČO 35 960 736.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené