PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Úpravy miestnosti pre spracovanie zveriny


Úpravy miestnosti pre spracovanie zveriny

Lesy SR štátny podnik , OZ Rimavská Sobota ako verejný obstarávateľ , po uplynutí 3 pracovných dní

od zverejnenie tohto oznámenia zadá zákazku s predmetom - stavebné úpravy miestnosti pre spracovanie zveriny

v hospodárskej budove Čierna Obora v objeme 2.770,58 € bez DPH. 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené