PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Nastavenie mailingu – newsletter do EAD (elektronické aukcie dreva) na automatickú e-mailovú komunikáciu s uchádzačmi o nákup dreva


Nastavenie mailingu – newsletter do EAD (elektronické aukcie dreva) na automatickú e-mailovú komunikáciu s uchádzačmi o nákup dreva

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na „Nastavenie mailingu – newsletter do EAD (elektronické aukcie dreva) na automatickú e-mailovú komunikáciu s uchádzačmi o nákup dreva“ v hodnote 4 500 € + DPH, uchádzačovi: Maszyna.pl s.c. Jerzy Hołda, Przemysław Nowakowski, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków, Rzeczpospolita Polska, na základe autorských práv k softvérovej aplikácii EAD.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené