PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety


Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety

Predbežné oznámenie

Oznámenie o vyhlásení

Súťažné podklady s elektronickou akciou a prílohami

Vysvetlenie a doplnenie SP

Informácia o otváraní časti ponuky „Ostatné“:
Na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 19991 - MST zverejneného vo Vestníku verejného obstarávania č. 250/2013 dňa 20.12.2013 s názvom "Virtualizované desktop terminály a enterprise tablety" oznamujeme. Že otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 3.2.2014

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené