PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Oprava vylomených dverí , výmena vložky, výroba a osadenie oplechovaných dverí s rámom...


Oprava vylomených dverí , výmena vložky, výroba a osadenie oplechovaných dverí s rámom...

 

10.01.2014 – Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na opravu vylomených dverí , výmena vložky, výroba a osadenie oplechovaných dverí s rámom a s náterom na chate, výroba a osadenie mrežových dverí s náterom na hospodárskej budove, oplechovanie zámku – kovania, dodanie a montáž oceľových pántov na dverách hospodárskej budovy , dodanie 3ks. bezpečnostných zámkov na chate Smolinské v predpokladanej hodnote 1 400.-€ bez DPH, uchádzačovi: PRO mont, Jozef Krajčír, 908 71 Moravský Sv. Ján 163

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené