PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015


Projekt obnovy lesa na OZ Košice na roky 2014 – 2015

Predbežné oznámenie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Súťažné podklady

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (Ostatné)

Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní (Kritériá)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Správa o nadlimitnej zákazke na poskytnutie služieb realizovanej postupom verejnej súťaže

Zmluva o dodaní služieb

 

 

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené