PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Výkon technicko – bezpečnostného dohľadu na rok 2014 a Etapová správa o dohľade za roky 2005-2014 na VN Revištské Podzámčie


Výkon technicko – bezpečnostného dohľadu na rok 2014 a Etapová správa o dohľade za roky 2005-2014 na VN Revištské Podzámčie

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na Výkon technicko – bezpečnostného dohľadu na rok 2014 a Etapová správa o dohľade za roky 2005-2014 na VN Revištské Podzámčie v hodnote 1 164,00 € bez DPH uchádzačovi Ing. Marta Bakaljarová, Moskovská 44, 974 04 Banská Bystrica.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené