PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia centrálnej kotolne OZ Žarnovica


Vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia centrálnej kotolne OZ Žarnovica

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie – Rekonštrukcia centrálnej kotolne OZ Žarnovica v predpokladanej hodnote 13 400 EUR bez DPH uchádzačovi Termoklima s. r. o., Košická 3646/68, 058 01 Poprad.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené