PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Periodická revízia elektrických zariadení a bleskozvodov v skladoch ihličnatého a listnatého osiva, manipulačnej miestnosti na výrobu vencov a v robotníckej ubytovni Lipt. Matiašovce.


Periodická revízia elektrických zariadení a bleskozvodov v skladoch ihličnatého a listnatého osiva, manipulačnej miestnosti na výrobu vencov a v robotníckej ubytovni Lipt. Matiašovce.

Verejný obstarávateľ  Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles  po uplynutí troch dní od zverejnenia zadá zákazku "Periodická revízia elektrických zariadení a bleskozvodov..." dodávateľovi Branislav Fronko, Martinčekovej 4, 031 01 Lipt. Mikuláš. Hodnota zákazky je 1955 €.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené