PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Nákup 14 ks BIG boxov na uskladnenie osiva ( obložnosť 500 kg, 700 - 800 litrov, prístup zhora i z boku, stohovanie cca 5 t.....).


Nákup 14 ks BIG boxov na uskladnenie osiva ( obložnosť 500 kg, 700 - 800 litrov, prístup zhora i z boku, stohovanie cca 5 t.....).

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní  zadá zákazku "Nákup 14 BIG boxov..." firme PPO s.r.o., Hlavná 34, 900 31 Stupava. Hodnota zákazky jbude 2294 € bez DPH.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené