PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Podlimitné zákazky > 2. ETAPA DOSTAVBY LESNÍCKEHO A DREVÁRSKEHO MÚZEA ZVOLEN


2. ETAPA DOSTAVBY LESNÍCKEHO A DREVÁRSKEHO MÚZEA ZVOLEN

Výzva na predkladanie ponúk

Súťažné podklady

Sprievodná správa

Informácia  o otváraní častí ponúk Ostatné

Informácia o otváraní častí ponúk Kritéria

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené