PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Nákup fólie 3000 m2 odolnej voči klimatickým vplyvom s tieniacimi a protihmyzovými účinkami, základný rozmer 14 m šírka rolky, "sila" 150 mic +,vhodná na ďalšie spájanie a šitie podľa potreby.


Nákup fólie 3000 m2 odolnej voči klimatickým vplyvom s tieniacimi a protihmyzovými účinkami, základný rozmer 14 m šírka rolky, "sila" 150 mic +,vhodná na ďalšie spájanie a šitie podľa potreby.

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí troch pracovných dní od dňa zverejnenia zadá "Nákup fólie 3000 m2...." firme NETAFIM Slovakia s.r.o., Bratislavská 49, Trnava. Hodnota zákazky bude 4515 € bez DPH.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené