ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > Výberové konanie na dodanie služieb v cistiacich a upratovacích prácach


Výberové konanie na dodanie služieb v cistiacich a upratovacích prácach

Oznámenie   o konaní výberového konania na dodanie  služieb dodávatelským spôsobom

 

 

Lesy SR, š. p., OZ Považská Bystrica, oznamuje všetkým záujemcom, že sa vyhlasuje výberové konanie na dodanie služieb v cistiacich a upratovacích prácach na r. 2004.

Predmetom obstarávania bude:

 

1.Budova ústredia OZ Pov. Bystrica – cca 500 m2, z toho plocha pokrytá kobercom-180m2

   ostatná plocha je linoleum, dlažba

2.Budova Dopravno-hospodárskej správy Pov. Bystrica /DHS/– cca 380 m2 – linoleum

   a dlažba

3.Budova Strediska drevárskej výroby Pov. Bystrica -  cca 230 m2 – linoleum, dlažba

4.Budova DHS Lednické Rovne – cca 350 m2, linoleum, dlažba

 

Podmienka: prevzatie našich zamestnancov  vykonávajúcich uvedenú cinnost do pracovného pomeru

 

Všetky informácie o podmienkach úcasti budú záujemcom k dispozícii na ústredí OZ u 

VOR-personalistky .

 

Písomnú ponuku predložia uchádzaci najneskôr do 15. 01. 2004 na OZ Považská Bystrica – sekretariát riaditela, Orlové c. 278, 017 22 Považská Bystrica. Otváranie obálok s ponukami sa uskutocní dna 19. 01. 2004  o 9,00 hod. v zasadacke OZ a môžu sa ho zúcastnit všetci uchádzaci. Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

 

 

 

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené