ÚVOD
KONTAKTY
DRAŽBY DREVA
CENNÍKY
AUKCIE
VEREJNÉ SÚŤAŽE
SUMÁRNY PREHĽAD
CHATY, UBYTOVANIE
WWW.LESY.SK
 
  Lesy > WWW stránky OZ > Považská Bystrica > Výberové konania > dodatok 1/2013


dodatok 1/2013

DODATOK č.: 1/2013 k ZMLUVE O PREPRAVE VECI č.: 02/2012/08/00 uzatvorenej (podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka)

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené