PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Nákup 225 ks mäsových prepraviek T 50 ( s požadovaným príslušenstvom a dopravou...).


Nákup 225 ks mäsových prepraviek T 50 ( s požadovaným príslušenstvom a dopravou...).

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní od zverejnenia zadá nákup firme TBA Plastové obaly, s.r.o., Leština 45, 580 01 Havlíčkov Brod, Česká republika. Hodnota zákazky bude 1244,00 € bez DPH.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené