PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Nadlimitné zákazky > Pletivo, drôty a klince pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica


Pletivo, drôty a klince pre organizačné zložky LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica

 Predbežné oznámenie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Súťažné podklady k oznámeniu

Oznámenie o otváraní ponúk - kritériá

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené