PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Dodávka, montáž a záručný servis pre splyňovací kotol na drevo o výkone 75 kW pre ŠS Šajdíkové Humence.


Dodávka, montáž a záručný servis pre splyňovací kotol na drevo o výkone 75 kW pre ŠS Šajdíkové Humence.

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia  zadá zákazku "Dodávka, montáž, záručný servis splyňovacieho kotla......" v Š. Humencoch dodávateľovi Peter Rýzek E.S.O., Čáčov 197, Senica. Hodnota zákazky bude 3381 € bez DPH.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené