PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Nákup 2 vyzdvihovacích nožov s priemerom 50 cm pre Pazzagliu FZ 90 a FZ 110.


Nákup 2 vyzdvihovacích nožov s priemerom 50 cm pre Pazzagliu FZ 90 a FZ 110.

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá "Nákup 2 vyzdvihovacích nožov o priemere 50 cm na Pazzagliu..." firme Plantax spol. s r.o., Polní 378, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika. Hodnota zákazky spolu s dopravou na Slovensko bude 1950 € bez DPH. 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené