PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Dodanie betónových skruží


Dodanie betónových skruží

Zverejnenie zadávania zákazky

3.2.2014 Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní, odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
zadá zákazku na „Dodanie betónových skruží“, v predpokladanej hodnote 1728,00 € bez DPH,
uchádzačovi EUROBET s.r.o., Štúrova 1284/106, Vráble IČO 341212777, DIČ 202037224

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené