PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zákazka na dopravu krmiva pre zver pre PR Kľak, Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava


Zákazka na dopravu krmiva pre zver pre PR Kľak, Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na dopravu krmiva pre zver pre PR Kľak, Drastvica, Sklené Teplice, Zverník Rychňava v hodnote 2 500,00 € bez DPH uchádzačovi CR- Net , s.r.o. Školská 1571 / 45 , 962 05 Hriňová,

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené