PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zákazka na poskytovanie zabezpečovacích služieb ( kontroly, skúšky, opravy, prevádzku) pre bezpečný chod plynovej kotolne zhotoviteľom pre OZ Žarnovica v súvislosti s prevádzkou plynovej kotolne v AB Žiar nad Hronom SNP 937


Zákazka na poskytovanie zabezpečovacích služieb ( kontroly, skúšky, opravy, prevádzku) pre bezpečný chod plynovej kotolne zhotoviteľom pre OZ Žarnovica v súvislosti s prevádzkou plynovej kotolne v AB Žiar nad Hronom SNP 937

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na poskytovanie zabezpečovacích služieb ( kontroly, skúšky, opravy, prevádzku) pre bezpečný chod plynovej kotolne zhotoviteľom pre OZ Žarnovica v súvislosti s prevádzkou plynovej kotolne v AB Žiar nad Hronom SNP 937 v hodnote 2 990,00 € bez DPH uchádzačovi Ľuboš Páchnik, 967 01 Nevoľné 58,

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené