PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Zabezpečenie služby: " Pranie a čistenie prádla pre OZ Rimavská Sobota"


Zabezpečenie služby: " Pranie a čistenie prádla pre OZ Rimavská Sobota"

6.2.2014-Verejný obstarávateľ po uplynutí 3 pracovných dní

od uverejnenia tohto oznámenia  zadá zákazku na dodanie služby

"Pranie a čistenie prádla pre OZ Rimavská Sobota"

v hodnote 2 000  eur  .

 

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené