PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Ročná zákazka na zabezpečenie grafickej prípravy, tlače a dodávky podnikového časopisu Lesník


Ročná zákazka na zabezpečenie grafickej prípravy, tlače a dodávky podnikového časopisu Lesník

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá ročnú zákazku na zabezpečenie grafickej prípravy, tlače a dodávky podnikového časopisu Lesník v predpokladanej hodnote 11197,89 eur bez DPH uchádzačovi Angemy s.r.o. Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené