PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik , Odštepný závod Prešov


Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik , Odštepný závod Prešov

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku : Stavebné práce: na ručné odstránenie porastov s odhadzovaním a odstránenie stromov s pr. 11-30 cm v d1,3m s odhádzaním v ochrannom pásme VN 226 V.Šariš v úseku ACI-A2 pre /VSD a.s./ v hodnote 2015,00 € bez DPH uchádzačovi Ján Oravec, Matice Slovenskej č.1, 083 01 Sabinov.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené