PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
Obchod s drevom
Elektronické aukcie dreva
Dražby dreva
Verejné obchodné súťaže
Vyhodnotenie VOS
Verejné obstarávanie
Chov koní
Predajňa LESNÍK
Sadbový material
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS
AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA

LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 

WWW OZ

KONTAKTY

 
  Lesy > Obchod a služby > Verejné obstarávanie > Zákazky podľa §9 ods. 9 > AB LS Nové Mesto nad Váhom – výmena sanity, obkladov a dlažieb, oprava zdravotechniky


AB LS Nové Mesto nad Váhom – výmena sanity, obkladov a dlažieb, oprava zdravotechniky

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na stavebné práce: AB LS Nové Mesto nad Váhom, sociálne zariadenia na 1. poschodí – oprava rozvodov zdravotechniky a kanalizácie, výmena sanity vo WC, výmena obkladov a dlažieb, v predpokladanej hodnote zákazky 6 919,37 €.

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené