PROFIL FIRMY
LES A JEHO FUNKCIE
OBCHOD A SLUŽBY
POĽOVNÍCTVO, RYBÁRSTVO
MEDIÁLNY SERVIS

AKTIVITY PRE VEREJNOSŤ

REKREÁCIA, LESOTURISTIKA
LESNÍCKE A DREV. MÚZEUM

REW-BE-LAS

 
WWW OZ

KONTAKTY

 

 

 

 
  Lesy > Kontakty > Odštepné závody


Odštepné závody


OZ Názov / WWW OZ Telefón Fax Email PSČ
Detail
1 Šaštín +421346909574 +421346909590 lesyss@lesy.sk 908 41
Kontakty na OZ Šaštín
2 Smolenice 033 5926 111 lesysm@lesy.sk 919 04
Kontakty na OZ Smolenice
4 Levice 036/ 635 06 04 036/ 635 06 15 lesylv@lesy.sk 934 01
Kontakty na OZ Levice
5 Topoľčianky 037/ 640 3424 037/ 640 3433 topolcianky@lesy.sk 951 93
Kontakty na OZ Topoľčianky
6 Prievidza 046/ 542 2607 046/ 542 2199 lesypd@lesy.sk 971 53
Kontakty na OZ Prievidza
7 Trenčín 032/ 743 48 63 032/ 743 15 94 lesytn@lesy.sk 911 52
Kontakty na OZ Trenčín
8 Považská Bystrica 042/ 4378211 042/ 4378222 lesypb@lesy.sk 017 22
Kontakty na OZ Považská Bystrica
9 Žilina 041/5557 474 041/5622 484 lesyzi@lesy.sk 011 45
Kontakty na OZ Žilina
10 Čadca 041/ 430 85 11 041/ 430 85 08 lesyca@lesy.sk 022 01
Kontakty na OZ Čadca
11 Námestovo 043/ 5522479 043/ 5309890 lesyno@lesy.sk 029 01
Kontakty na OZ Námestovo
12 Liptovský Hrádok 044/ 522 2751, 044/52076XX 044/5225150 lesylh@lesy.sk 033 11
Kontakty na OZ Liptovský Hrádok
13 Beňuš 048/ 67 11 613 048/ 67 11 612 lesybe@lesy.sk 976 64
Kontakty na OZ Beňuš
14 Čierny Balog 048/6191326 048/ 6191326 lesycb@lesy.sk 976 52
Kontakty na OZ Čierny Balog
15 Slovenská Ľupča 048/ 4715721 048/ 418 7453 lesysl@lesy.sk 976 13
Kontakty na OZ Slovenská Ľupča
16 Žarnovica 045/ 681 2351 045/ 681 2394 lesyza@lesy.sk 966 81
Kontakty na OZ Žarnovica
18 Kriváň 045/ 5243201 045/ 5243204 lesykr@lesy.sk 962 04
Kontakty na OZ Kriváň
19 Rimavská Sobota 048/4344937 047/ 563 4942 lesyrs#@lesy.sk 979 01
Kontakty na OZ Rimavská Sobota
20 Revúca 058/ 442 1274 058/ 442 2147 lesyrv@lesy.sk 050 80
Kontakty na OZ Revúca
21 Rožňava 058/ 7322 750-51 058/ 7323532 lesyrz@lesy.sk 048 01
Kontakty na OZ Rožňava
22 Košice 055/ 72 830 11 055/ 62 267 56, 62 202 13 lesy.ke@lesy.sk 042 39
Kontakty na OZ Košice
23 Prešov 051/ 74 64 765 051/ 74 64 764 lesy.po@lesy.sk 080 01
Kontakty na OZ Prešov
25 Vranov 057/ 442 3769 057/ 442 3811 lesyvv@lesy.sk 093 03
Kontakty na OZ Vranov
26 Sobrance 056/ 652 2275 056/ 652 4050 lesysb@lesy.sk 073 01
Kontakty na OZ Sobrance
31 ZLT B. Bystrica 048/ 414 3731 048/ 414 3412 a.luptakova@lesy.sk 974 01
Kontakty na OZ ZLT B. Bystrica
32 Semenoles L. Hrádok 044/ 522 2571 044/ 522 2195 semenoles@lesy.sk 033 19
Kontakty na OZ Semenoles L. Hrádok

Podrobné kontakty jednotlivých OZ nájdete po kliknutí na   

Stránka vytlačená z www.lesy.sk
 
 
 
         
© 2012  Lesy Slovenskej republiky š.p., všetky práva vyhradené